PTND
Zarząd Główny
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: (61) 869 12 55, fax: (61) 869 15 53
e-mail: bsteinump.edu.pl
Wiceprzewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Klinika Neurologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
tel.: (22) 599 29 85, fax: (22) 599 18 57
e-mail: anna.kosterawum.edu.pl
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
tel.: (58) 349 23 90, fax (58) 349 23 95
e-mail: mmazurgumed.edu.pl
Sekretarz: Dr hab. n. med. Marcin Żarowski
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: (61) 869 12 55, fax: (61) 869 15 53
e-mail: zarowskiump.edu.pl
Skarbnik: Dr hab. n. med. Ewa Pilarska
Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-252 Gdansk, ul. Dębinki 7
tel.: (58) 349 23 90, fax (58) 349 23 95
e-mail: pilaramg.gda.pl
Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
04-736 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
tel.: (22) 815-74-04, 815-74-47, fax: (22) 815-74-02
e-mail: jozwiakczd.waw.pl
Prof. nadzw. dr hab. med. Elżbieta Szczepanik
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
tel. (22) 32 77 130
Dr n. med. Barbara Ujma-Czapska
Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka,
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 118
tel.: (71) 342-70-11, fax: (71) 342-36-74
e-mail: ujma-czapskagazeta.pl
Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff
Centrum Zdrowia Matki Polki, Klinika Neurologii,
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: (42) 271 14 12
e-mail: janusz_wendorffo2.pl
 
Komisja rewizyjna
Przewodniczący: Dr n. med. Tomasz Kmieć
Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
04-730 Warszawa, Aleja Dzieci Polskich 20
tel.: (22) 815 74 04; 22 815 74 02
e-mail: t.kmiecczd.pl
Członkowie: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
III Katedra Pediatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
tel./fax: (61) 849 13 62
e-mail: sluzewskipost.pl
dr n. med. Elżbieta Czyżyk
Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
Szpital Wojewódzki nr 2
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
e-mail: el.czyzykwp.pl
dr med. Aleksandra Gergont
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ
Collegium Medicum
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
e-mail: agergoncm-uj.krakow.pl
dr med. Małgorzata Krause
Oddział Neurologii Dziecięcej
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
50-420 Wrocław, ul. Traugutta 116
e-mail: mkkrausewp.pl
Prof. dr hab. Krystyna Mitosek – Szewczyk
Klinika Neurologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
20-093 Lublin, ul. Prof. Antoniego Gębali
e-mail: krystyna.mitosekgmail.com