Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 21/2012 Nr 43


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej noworodków
Therapeutic hypothermia in hypoxic-ischemic encepalopathy of neonates
Monika Nowacka-Gotowiec, Dorota Dunin-Wąsowicz
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 11-17
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej
noworodków

PRACE ORYGINALNE
Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome
Cytokiny prozapalne w surowicy pacjentów z zespołem Downa
Joanna Śmigielska-Kuzia, Krzysztof Sendrowski, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Beata Olchowik, Magdalena Cholewa, Wojciech Sobaniec, Beata Żelazowska-Rutkowska, Anna Stasiak-Barmuta, Milena Żochowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 19-25
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Proinflammatory plasma cytokines in patients with Down syndrome

Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVA
Cerebral developmental venous anomalies – DVA
Agata Banach, Agata Hałabuda, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski, Łukasz Wyrobek
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 27-32
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Rozwojowe anomalia żylne mózgowia – DVA

Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw leczonego w dzieciństwie zespołu Guillain-Barre
Neurophysiological studies of the median nerve in the assessment of the consequences of being treated in childhood Guillain-Barre syndrome
Sławomir Kroczka, Małgorzata Steczkowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 33-38
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Badania neurofizjologiczne nerwu pośrodkowego w ocenie następstw
leczonego w dzieciństwie ze

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane uwarunkowania kliniczne
Quality of life of children and young people with cerebral palsy and intellectual disability. Selected clinical conditionings
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Ewa Boksa, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 39-48
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Rodzinne uwarunkowania społeczno-demograficzne
Quality of life of children and young people with cerebral palsy and intellectual disability. Socio-demographic family conditionings
Agata Michalska, Janusz Wendorff, Ewa Boksa, Paweł Jakub Wiktor
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 49-58
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
i niepełnosprawności

PRACE POGLĄDOWE
Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową
Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele
Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna Oksiuta, Ewa Dzienis-Koronkiewicz
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 59-63
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną
oponowo-rdzeniową

Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole Downa
Neurophysiological basis of muscle hypotonia in Down syndrome
Beata Olchowik, Krzysztof Sendrowski, Joanna Śmigielska-Kuzia, Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 65-69
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole Downa

Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice
Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej przebiegające z utratą przytomności
Magdalena Cholewa, Stefan Sobaniec, Piotr Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Milena Żochowska
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 71-78
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Sudden episodes of loss of consciousness in dental practice

Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
Strabismus in children with cerebral palsy
Małgorzata Mrugacz, Krzysztof Bandzul
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 79-83
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Choroba zezowa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

PRACE KAZUISTYCZNE
Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadku
Movement disorders during sleep in children – a case report
Monika Cieślik, Małgorzata Drzewiecka, Agnieszka Piasna, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2012; 21, 43: 85-89
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadku

KONFERENCJIE - SPOTKANIA - ZJAZDY (str. 91-92)
Cały tekstPDF

DONIESIENIA I INFORMACJE (str. 93-95)
Cały tekstPDF

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych