Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 18/2009 Nr 36


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Udar niedokrwienny u dzieci: czynniki ryzyka, objawy, leczenie, następstwa
Ischemic stroke in children: risk factors, symptoms, treatment, after-effects
Ewa Pilarska
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 13-18
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Udar niedokrwienny u dzieci: czynniki ryzyka, objawy, leczenie, następstwa

PRACE ORYGINALNE
Antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy in children in Podlaskie Province
Czynniki ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego okresu okołoporodowego i noworodkowego u dzieci z województwa podlaskiego
Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec, Bożena Okurowska-Zawada, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 19-24
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Antenatal, intrapartum and neonatal risk factors for cerebral palsy in children
in Podlaskie Pr

Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci i młodzieży z padaczką
The impact of selected anti-epileptic drugs on the quality of life of children and adolescents with epilepsy
Dorota Talarska, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 25-30
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci
i młodzieży z padaczką

Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka z mózgowym porażeniem
Muscle spasticity and functional status of children with cerebral palsy
Faustyna Manikowska, Marek Jóźwiak, Maciej Idzior
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 31-36
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka
z mózgowym porażeniem

Akupunktura w leczeniu dzieci z przewlekłym bólem głowy typu napięciowego
Acupuncture in the treatment of children with chronic type of tension headache
Janusz Wendorff, Piotr Woźniak, Paweł Półrola
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 37-40
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Akupunktura w leczeniu dzieci z przewlekłym bólem głowy typu
napięciowego

PRACE POGLĄDOWE
Spektrum zespołów padaczkowych i padaczek uogólnionych z drgawkami gorączkowymi plus (GEFS+) zależnych od mutacji w genie SCN1A
SCN1A – related spectrum of generalized epilepsy syndromes and epilepsy with febrile seizures plus
Elżbieta Szczepanik, Iwona Terczyńska, Dorota Hoffman-Zacharska
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 41-46
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Spektrum zespołów padaczkowych i padaczek uogólnionych z drgawkami
gorączkowymi plus (GEFS+

Aspekty kliniczne zwalczania spastyczności
Clinical aspects of spasticity treatment
Beata Olchowik, Wojciech Sobaniec, Elżbieta Sołowiej, Piotr Sobaniec
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 47-57
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Aspekty kliniczne zwalczania spastyczności

Terapia spastyczności toksyną botulinową w mózgowym porażeniu dziecięcym
Botulinum toxin in the treatment of spasticity in children with cerebral palsy
Anna Mirska, Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 59-63
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Terapia spastyczności toksyną botulinową w mózgowym porażeniu dziecięcym

Zastosowanie i specyfika badań elektromiograficznych i elektroneurograficznych w neuropediatrii
Application and specificity of electromyography and electroneurography in the neuropeditrics
Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski, Beata Olchowik
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 65-70
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zastosowanie i specyfika badań elektromiograficznych
i elektroneurograficznych w neuropediatri

PRACE KAZUISTYCZNE
Mikroduplikacja regionu 7q11.23 krytycznego dla zespołu Williamsa- Beurena – problemy diagnostyczne przedstawione na podstawie opisu przypadku rozpoznanego u 11-miesięcznej dziewczynki
Microduplication of the region 7q11.23 critical for Williams-Beuren syndrome – diagnostic problems presented on the base of the case of an eleven-month-old girl
Robert Śmigiel, Izabela Łaczmańska, Maria Wojdyło
Neurol Dziec 2009; 18, 36: 71-75
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Mikroduplikacja regionu 7q11.23 krytycznego dla zespołu Williamsa-
Beurena – problemy di

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych