Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 18/2009 Nr 35


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej
Volumetric and diffusion magnetic resonance imaging in pediatric neurology
Wojciech Kułak
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 17-22
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii
dziecięcej

PRACE ORYGINALNE
Evaluation of students’ knowledge about the risk factors and prevention of the Sudden Infant Death Syndrome
Ocena wiedzy studentów na temat profilaktyki i czynników ryzyka Zespołu Nagłej Śmierci Niemowlęcia
Ilona Kopyta, Ewa Emich-Widera, Anna Banak, Ewelina Kwiecień, Justyna Piszko, Ewa Zwonik, Małgorzata Pamuła, Przemysław Roman, Monika Kałużna, Elżbieta Marszał, Stanisław Dyczkowski
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 23-26
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Evaluation of students’ knowledge about the risk factors and prevention
of the Sudden Infa

Neurofizjologiczna ocena mięśni i nerwów obwodowych u dzieci z rozpoznanym molekularnie rdzeniowym zanikiem mięśni
Neurophysiological studies on muscles and peripheral nerves in children with moleculary diagnosed spinal muscular atrophy
Sławomir Kroczka, Małgorzata Steczkowska, Marek Kaciński
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 27-34
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Neurofizjologiczna ocena mięśni i nerwów obwodowych u dzieci
z rozpoznanym molekularnie rdzen

Leczenie zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy pomocy wysokich dawek toksyny botulinowej i rehabilitacji w systemie kierowanego nauczania – badania wstępne
The treatment of gait disorders in children with cerebral palsy by using high doses of botulinum toxin and rehabilitation in conductive education system – a pilot study
Bożena Wądołowska, Barbara Sińczuk
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 35-39
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Leczenie zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy
pomocy wysokich dawe

Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową usprawnianych metodą Vojty
Analysis of motor development of premature born children with low body weight rehabilitated with the Vojta method
Grażyna Dytrych
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 41-48
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową
usprawnianych metodą V

PRACE POGLĄDOWE
Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Efficacy studies of NDT method in children with cerebral palsy
Katarzyna Cybula, Wojciech Kułak, Ewa Wiśniewska
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 49-52
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym

Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Current approach to rehabilitation of cerebral palsied children
Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Małgorzata Domagalska
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym

Rodzina z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie teorii systemowej
Family with child with cerebral palsy in an aspect of the systemic theory
Ewa Wiśniewska
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 61-66
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Rodzina z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie
teorii systemowej

Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym
The new definitions and functional scales used in children with cerebral palsy
Ewa Gajewska
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 67-72
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu
dziecięcym

Skale funkcjonalne stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
The functional scales are used in children with cerebral palsy
Dorota Sienkiewicz, Wojciech Kułak, Anna Buzalska, Bożena Okurowska-Zawada, Grażyna Paszko-Patej
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 73-78
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Skale funkcjonalne stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym

PRACE KAZUISTYCZNE
Results of an operative treatment of the child with Duchenne – Erb’s type obstetric brachial plexus injury – case report
Efekty operacyjnego leczenia dziecka z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego typu Duchenne’a-Erba – opis przypadku
Rahul Nath, Małgorzata Matyja, Leszek Naziemiec, Anna Gogola
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 79-84
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Results of an operative treatment of the child with Duchenne – Erb’s type
obstetric

Zespół Rasmussena – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku
Rasmussen encephalitis – diagnostic and therapeutic problems. Clinical presentation
Karolina Kupczyk, Barbara Gurda, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 85-90
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zespół Rasmussena – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Opis
przypadku

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych