Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 17/2008 Nr 34


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
The neurology of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
Problemy neurologiczne w ADHD
Elisa D’Agati, Romina Moavero, Claudio Paloscia, Augusto Pasini, Paolo Curatolo
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 15-20
Streszczenie  |  Cały tekstPDF The neurology of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

PRACE ORYGINALNE
Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci – doniesienie wstępne
Usefulness of proton magnetic spectroscopy (1HMRS) in assessment of intracranial tumors in children
Bożena Kubas, Wojciech Sobaniec, Wojciech Kułak, Joanna Śmigielska-Kuzia, Eugeniusz Tarasów, Jerzy Walecki, Urszula Łebkowska, Krzysztof Sendrowski
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 21-27
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego
1HMRS w diagnostyce guzów mózgu

Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego
Dysarthric speech in correlation with the clinical presentation of infantile cerebral palsy
Wojciech Sobaniec, Dorota Otapowicz, Bożena Okurowska-Zawada
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 29-35
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego

General function development in children suffering from cerebral palsy in relation to mental retardation
Rozwój funkcjonalny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w odniesieniu do stopnia upośledzenia umysłowego
Ewa Gajewska, Magdalena Sobieska
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 37-41
Streszczenie  |  Cały tekstPDF General function development in children suffering from cerebral palsy in relation to mental
re

PRACE POGLĄDOWE
Perspektywa terapeutyczna w chorobie Charcot-Marie-Tooth typu 1A
Therapeutic perspective in Charcot-Marie-Tooth type 1A disease
Andrzej Kochański
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 43-47
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Perspektywa terapeutyczna w chorobie Charcot-Marie-Tooth typu 1A

Zaburzenia snu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Sleep disorders in attention deficit hyperactivity disorder
Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 49-54
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zaburzenia snu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Padaczka u dziecka i jej wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania rodziny
Children Epilepsy and its effect on chosen aspects of family life
Hanna Rozenek, Krzysztof Owczarek
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 55-59
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Padaczka u dziecka i jej wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania rodziny

Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce
Magnetic resonance spectroscopy in epilepsy
Joanna Michalska, Wojciech Kociemba, Barbara Steinborn, Marek Stajgis, Włodzimierz Paprzycki
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 61-64
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce

PRACE KAZUISTYCZNE
Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe u 12-letniej dziewczynki z anomaliami żył głębokich mózgowia. Opis przypadku
Transient ischemic attacks (TIA) and epileptic seizures in 12-years old girl with cerebral venous malformations. Case Report
Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 65-69
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Przemijające napady niedokrwienne mózgu (TIA) i napady padaczkowe
u 12-letniej dziewczynki z

Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego
Magnetostimulation in treatment of peripheral paralysis of facial nerve
Jarosław Pasek, Tomasz Pasek, Maria Kniażewska, Anna Obuchowicz, Aleksander Sieroń
Neurol Dziec 2008; 17, 34: 71-74
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego

Z DZIEJÓW NEUROLOGII (str. 75-76)
Cały tekstPDF

KONFERENCJIE - SPOTKANIA - ZJAZDY (str. 77-82)

DONIESIENIA I INFORMACJE (str. 83-88)
Cały tekstPDF

CO NOWEGO W NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (str. 89-94)
Cały tekstPDF

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych