Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 17/2008 Nr 33


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Stwardnienie guzowate: postępy w diagnostyce i leczeniu
Tuberous sclerosis complex: advances in diagnosis and management
Dorota Domańska-Pakieła, Katarzyna Kotulska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 11-22
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Stwardnienie guzowate: postępy w diagnostyce i leczeniu

PRACE ORYGINALNE
Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i młodzieży - na podstawie badań własnych
The state of diagnostication of neurodevelopmental disorders coexisting with ADHD in children and adolescents - own studies
Barbara Wiśniewska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 23-30
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i mł

Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji
Analysis of the motor development in patients with myelomeningocele and rehabilitation methods
Bożena Okurowska-Zawada, Wojciech Sobaniec, Wojciech Kułak, Krzysztof Sendrowski, Dorota Otapowicz
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 31-38
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabi

Wykorzystanie jakościowej i ilościowej analizy EEG dla oceny wczesnych i późnych następstw urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci
Application of qualitative and quantitative EEG analysis for evaluation of early and late consequences of cranio-cerebral injuries in children
Anna Jędrzejewska, Krystyna Dobosiewicz, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Maria Flak, Irena Dyner-Jama, Jacek Durmała
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 39-48
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wykorzystanie jakościowej i ilościowej analizy EEG dla oceny wczesnych i późnych następstw

PRACE POGLĄDOWE
Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie metody w modelach neuroprotekcji doświadczalnej
Primary culture of dissociated hippocampal neurons – the use of method in the experimental models of neuroprotection
Krzysztof Sendrowski, Wojciech Sobaniec, Elżbieta Iłendo, Izabela Jałosińska
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 49-54
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Pierwotna hodowla komórek nerwowych hipokampa – zastosowanie
metody w modelach neuroprot

Sezonowość występowania chorób neurologicznych
Seasonality of neurological disorders
Krystyna Klimaszewska, Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 55-58
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Sezonowość występowania chorób neurologicznych

Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty
Controversies concerning Vojta method – in physiotherapeutis opinion
Grażyna Dytrych
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 59-62
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Kontrowersje wokół metody Vojty – spojrzenie terapeuty

Choroba Menkesa – genetyczny defekt metabolizmu miedzi
Menkes disease – genetic defect in copper metabolism
Iwona Kochanowska, Elżbieta Hampel-Osipowicz, Piotr Waloszczyk
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 63-68
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Choroba Menkesa – genetyczny defekt metabolizmu miedzi

PRACE KAZUISTYCZNE
Klasyczna postać choroby Menkesa - opis przypadku
Classic Menkes disease - clinical presentation
Iwona Kochanowska, Piotr Waloszczyk, Elżbieta Hampel-Osipowicz
Neurol Dziec 2008; 17, 33: 69-74
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Klasyczna postać choroby Menkesa - opis przypadku

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych