Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 16/2007 Nr 31


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego głowy w diagnostyce zmian niedotlenieniowoniedokrwiennych u noworodków
Magnetic resonance imaging for diagnosis of hypoxicischemic lesions in newborns
Grażyna Hnatyszyn
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 7-12
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Przydatność tomografii rezonansu magnetycznego
głowy w diagnostyce zmian niedotlenieniowonie

PRACE ORYGINALNE
Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowomózgowych u dzieci. Rola konsultacji neurologicznej
Management in minor and mild head injury in children (algorithm). The role of the neurological examination/consultation
Stanisław Kwiatkowski, Marek Valenta, Teresa Grodzicka, Grzegorz Klauz, Przemysław Grzegorzewski, Zdzisław Kawecki
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 13-16
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowomózgowych u dzieci. Rola

Omdlenia u dzieci i młodzieży – interdyscyplinarny problem diagnostyczny
Syncope in children and adolescents – the interdisciplinary diagnostic problem
Ewa Emich-Widera, Barbara Szwed-Białożyt, Anna Kostorz, Beata Kazek, Elżbieta Marszał, Lesław Szydłowski, Grażyna Giec-Fuglewicz, Teresa Bilewicz-Wyrozumska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 17-22
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Omdlenia u dzieci i młodzieży – interdyscyplinarny problem diagnostyczny

Napady padaczkowe i padaczka w udarach niedokrwiennych mózgu u dzieci
Epileptic seizures and epilepsy in ischemic stroke in children
Ewa Pilarska, Małgorzata Lemka
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 23-28
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Napady padaczkowe i padaczka w udarach niedokrwiennych mózgu u dzieci

Zespół Westa sprzężony z chromosomem X
X-Linked West syndrome
Elżbieta Szczepanik, Tomasz Mazurczak, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Nawara
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 29-34
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Zespół Westa sprzężony z chromosomem X

PRACE POGLĄDOWE
Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii u dzieci i młodzieży z samoistnymi bólami głowy
Psychological evaluation and methods of psychotherapy in children and adolescents with primary headache
Barbara Prajsner, Anna Zając, Aleksandra Gergont, Urszula Stolarska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 35-40
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii
u dzieci i młodzieży z samoistnymi bólami gł

Wrodzone zaburzenia metabolizmu amin biogennych i pteryn
Congenitae disorders biogenic amines and pterines metabolism
Krystyna Szymańska, Katarzyna Kuśmierska, Hanna Mierzewska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 41-50
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wrodzone zaburzenia metabolizmu
amin biogennych i pteryn

PRACE KAZUISTYCZNE
Nieinwazyjne leczenie mnogich ropni mózgu w przebiegu noworodkowego zapalenia opon mózgowordzeniowych o etiologii Proteus mirabilis - opis przypadku
A noninvasive treatment of multiple brain abscesses in the course of neonatal cerebrospinal meningitis with Proteus mirabilis as etiological agent - a case study
Aleksandra Billewicz-Kraczkowska, Beata Kulik-Rechberger, Wanda Furmaga-Jabłońska
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 51-54
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Nieinwazyjne leczenie mnogich ropni mózgu
w przebiegu noworodkowego zapalenia opon mózgowordz

Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego u dziecka z chorobą Kawasaki – opis przypadku
Nervous system symptoms in a patient with the Kawasaki disease – case presentation
Mirosław Jasiński, Beata Gołębiowska-Gągała, Małgorzata Wieleba
Neurol Dziec 2007; 16, 31: 55-60
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego
u dziecka z chorobą Kawasaki – opis przy

DONIESIENIA I INFORMACJE (str. 61-66)
Cały tekstPDF Magnetostymulacja z jonowym rezonansem
cyklotronowym jako nowa metoda wspomagająca
leczenie p

Cały tekstPDF Porównanie stabilności stężeń i skuteczności dwóch postaci walproinianu w leczeniu padacz

Cały tekstPDF Ocena skuteczności lewetiracetamu u 40 dzieci z padaczką oporną na leki

STRESZCZENIA Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH (str. 73-78)
Cały tekstPDF

DZIAŁ KRONIKI I INFORMACJI (str. 79-82)

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych