Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 15/2006 Nr 29


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży
The importance of pharmacokinetic studies of antiepileptic drugs in the treatment of epilepsy in children and adolescents
Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 7-15
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i m

PRACE ORYGINALNE
Możliwości łagodzenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym usprawnianych i leczonych toksyną botulinową w świetle trójwymiarowej analizy chodu
The possibility of gait disturbances mitigation in cerebral palsy children treated with botulinum toxin-A in the light of 3D gait analysis
Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Poliszuk-Siedlecka, Helena Moskała, Ryszard Tomaszewski
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 17-25
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Możliwości łagodzenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym usprawnian

Ocena rozwoju integracji sensomotorycznej u niemowląt w przebiegu usprawniania neurorozwojowego
The assessment of sensory integration in infants in the course of neurodevelopmental treatment
Małgorzata Matyja, Anna Osińska, Kamila Rejdak, Ewelina Zawisza, Ryszard Tomaszewski
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 27-34
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Ocena rozwoju integracji sensomotorycznej u niemowląt w przebiegu usprawniania neurorozwojowego

Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczaszkowymi
The analysis of clinical symptoms of patients in developmental age with intracranial cysts
Anna Winczewska-Wiktor, Barbara Steinborn, Justyna Młodzikowska-Albrecht, Włodzimierz Paprzycki, Marzenna Zakrzewska
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 35-44
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczas

PRACE POGLĄDOWE
Choroby kręgu Charcot-Marie-Tooth o dziedziczeniu recesywnym
Charcot-Marie-Tooth disease with recessive trait of inheritance
Andrzej Kochański
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 45-51
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Choroby kręgu Charcot-Marie-Tooth o dziedziczeniu recesywnym

Historia odkrycia EEG
History of EEG discovery
Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 53-56
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Historia odkrycia EEG

PRACE KAZUISTYCZNE
Udar krwotoczny i niedokrwienny u dzieci leczonych z powodu schorzeń nowotworowych - analiza 4 przypadków
Ischemic and hemorrhagic stroke in children treated for cancer disease - 4 cases study
Anna Gniatkowska-Nowakowska, Katarzyna Litwiniszyn-Krzewicka
Neurol Dziec 2006; 15, 29: 57-61
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Udar krwotoczny i niedokrwienny u dzieci leczonych z powodu schorzeń nowotworowych - analiza 4

DONIESIENIA I INFORMACJE (str. 63-66)
Cały tekstPDF Skuteczność kwasu walproinowego w zespołach neurologicznych przebiegających z ruchami mimowo

Cały tekstPDF Rumień wielopostaciowy jako objaw niepożądany stosowania Topiramatu

Cały tekstPDF Neurofizjologiczna i obrazowa ocena uszkodzenia i plastyczności mózgu dzieci z mózgowym pora

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych