Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 13/2004 Nr 26


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Zastosowanie spektroskopii protonowej RM w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
Application of proton MR spectroscopy in diagnosis of pediatric central nervous system diseases
Krzysztof Zakrzewski
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 7-14

PRACE ORYGINALNE
Koagulopatie oraz zaburzenia immunologiczne jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci
The coagulopathies and immunological disturbances as risk factors of ischemic stroke in children
Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 15-22

Polimorfizm PstI 561A→C genu selektyny-E i udar niedokrwienny mózgu u dzieci: pilotowe badanie związków. Część I
E-selectin gene psti 561A→C polymorphism and brain ischemic stroke in children: association pilot-study. Part one
Iwona Żak, Beata Sarecka, Anna Balcerzyk, Paweł Niemiec, Ewa Emich-Widera, Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2006; 13, 26: 23-30

Polimorfizm HinfI 677C→T genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej i udar niedokrwienny mózgu u dzieci: pilotowe badanie związków. Część II
Methylenetetrahydrofolate reductase gene HinfI 677C→T polymorphism and brain ischemic stroke in children: association pilot-study. Part two
Iwona Żak, Beata Sarecka, Anna Balcerzyk, Paweł Niemiec, Ewa Emich-Widera, Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 31-36

Urazy głowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ich przyczyny, diagnostyka i uwarunkowania społeczne
Head traumas in preschool and school children – their reasons, diagnostics and social conditions
Elżbieta Marszał, Ewa Emich-Widera, Anna Szczygieł, Magdalena Garbacz
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 37-42

PRACE POGLĄDOWE
Badania elektroencefalografi czne i metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego mózgu w wyjaśnieniu patogenezy dysleksji rozwojowej
Elektroencephalography and brain functional resonance studies in the explanation of pathogenesis in developmental dyslexia
Janusz Wendorff, Barbara Wiśniewska, Bożena Góraj, Anna Salagierska-Barwińska
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 43-52

PRACE KAZUISTYCZNE
Zespól Klippela–Trenaunaya — opis przypadku
Klippel–Trenaunay Syndrome — clinical presentation
Marcin Żarowski, Małgorzata Zgorzalewicz, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 53-54

DONIESIENIA I INFORMACJE (str. 55-62)


Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych