Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00
Neurologia Dziecięca Vol. 13/2004 Nr 25


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba - nowa śmiertelna choroba wieku dziecięcego wywołana przez priony
Variant Creutzfeldt-Jakob disease - a novel fatal disease of children and adolescents
Paweł P. Liberski, Beata Sikorska, Rafał Grams
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 7-22

PRACE ORYGINALNE
Charakterystyka stwardnienia rozsianego u dzieci na podstawie obserwacji dziesięciorga chorych
Multiple sclerosis in ten children
Marek Kaciński, Alicja Kubik, Aleksandra Gergont, Ewa Domaradzka, Magdalena Jaworek
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 23-30

Ocena zachowania się kąta biernego unoszenia stopy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz u dzieci o prawidłowym rozwoju ruchowym
Assessment of the passive foot dorsiflexion behaviour in children with cerebral palsy and children with normal motor development
Zbigniew Kalinowski, Katarzyna Sakławska
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 31-44

PRACE POGLĄDOWE
Padaczka uogólniona wieku dojrzewania
Generalized epilepsy in adolescence
Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 45-50

PRACE KAZUISTYCZNE
Szum w uchu jako objaw klinicznego ujawnienia anomalii naczyniowej OUN
Tinnitus as a symptom of clinical manifestation of vascular anomaly CNS
Leszek Piasecki, Jadwiga Stankiewicz, Maciej Wawrzyńczyk, Jan Głowacki
Neurol Dziec 2005; 13, 25: 51-54

Zespół górnego otworu klatki piersiowej u 16-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i wczesne wyniki leczenia operacyjnego
Thoracic outlet syndrome in a 16-year-old girl - diagnostic difficulties and early surgical results
Sławomir Kroczka, Marek Kaciński, Małgorzata Steczkowska-Klucznik
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 55-62

Przypadek autyzmu maskowanego padaczką
A case of autism masked by epilepsy
Krzysztof Sendrowski, Dorota Otapowicz, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2004; 13, 25: 63-68

Powrót


Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych