Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Onanizm w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym – rozpoznanie, różnicowanie i leczenie


Onanism in infancy and early childhood – diagnosis, differentia l diagnosis and management
1Oddział Neurologii, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie
2 Klinka Neurologii i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

DOI: 10.20966/chn.2016.51.384
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 43-46
Pełen tekst artykułu PDF Onanizm w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym – rozpoznanie, różnicowanie i leczenSTRESZCZENIE

Onanizm niemowlęcy, zwany również masturbacją dziecięcą lub zespołem gratyfikacji, należy do prawidłowych zachowań występujących w czasie rozwoju człowieka. Masturbacja w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym może przybierać różne formy. Ze względu na częsty brak bezpośredniej stymulacji narządów płciowych bywa błędnie diagnozowana m.in. jako padaczka, proksymalne dyskinezy, bóle brzucha czy dystonie, przez co dzieci narażane są na szereg zbędnych i obciążających badań. Dla odmiany dość często pomija się możliwość występowania zaburzeń i chorób współistniejących, które mogą prowokować lub nasilać onanizowanie się dziecka. W artykule szczegółowo omówiono zagadnienie onanizmu w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym w kontekście procesu diagnostycznego oraz leczenia z uwzględnieniem dostępnych wyników badań dotyczących masturbacji niemowląt i dzieci.

Słowa kluczowe: onanizm niemowlęcy, masturbacja dziecięca, niemowlęcy zespół gratyfikacji, nadużycie seksualne dziecka


ABSTRACT

Infantile onanism, also known as masturbation or gratification syndrome, is a part of the normal behavior during the development. Masturbation in infancy and early childhood may take many forms. Because of the lack of direct stimulation of the genitals it is sometimes misdiagnosed as an epilepsy, a proximal dyskinesia, an abdominal pain or a dystonia. Children are exposed to a number of unnecessary and aggravating examinations. On the other hand, the possibility of coexisting disorders and diseases that may intensify child masturbation is quite often ignored. The article explains in detail the issue of masturbation in infancy and early childhood in the context of the diagnostic process and treatment and includes the results of research on infantile masturbation.

Key words: infantile onanism, childhood masturbation, infantile gratification syndrome, child sexual abuse


Powrót
Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kraśniej-Dębkowska A
Artykuły aut.:Jóźwiak S

PubMed
Artykuły aut.:Kraśniej-Dębkowska A
Artykuły aut.:Jóźwiak S

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych