Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wiedzy


Febrile infection-related epilepsy syndrome (FIRES) –a current approach
1SKN Neurologii Dziecięcej przy Klinice Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
2 Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

DOI: 10.20966/chn.2016.51.383
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 39-42
Pełen tekst artykułu PDF Zespół padaczkowy zależny od infekcji przebiegającej z gorączką (FIRES)- aktualny stan wieSTRESZCZENIE

Zespół FIRES jest to rzadki zespół padaczkowy o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się opornymi na leczenie napadami drgawkowymi u wcześniej zdrowych dzieci. Występuje on najczęściej u dzieci w wieku szkolnym po niespecyficznej chorobie przebiegającej z gorączką. Przebieg kliniczny jest poważny, często powikłany stanem padaczkowym, wymagający różnicowania z zapaleniem mózgu. Śmiertelność w ostrej fazie dochodzi do 30%. Ze względu na podostry przebieg kliniczny zespół FIRES stwarza duże trudności diagnostyczne. Według naszego rozeznania niniejsze opracowanie jest pierwszym na ten temat w polskim piśmiennictwie medycznym.

Słowa kluczowe: FIRES, stan padaczkowy, drgawki, gorączka, dieta ketogenna


ABSTRACT

FIRES is a rare epileptic syndrome of unknown etiology. It is characterized by refractory status epilepticus in previously healthy children. It occurs most often in school-aged children just after a nonspecific febrile illness. Clinical course is severe, often complicated by status epilepticus, requiring differential diagnosis with encephalitis. Mortality is high, reaching in acute phase 30%. Due to subacute clinical course the FIRES causes significant diagnostic difficulties. According to our knowledge, this study is the first one on this subject in Polish medical literature.

Key words: FIRES, status epilepticus, seizures, fever, ketogenic diet


Powrót
Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Danel-Leśkow E
Artykuły aut.:Jóźwiak S

PubMed
Artykuły aut.:Danel-Leśkow E
Artykuły aut.:Jóźwiak S

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych