Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Wtórne niedobory i możliwości suplementacji L-karnityny w praktyce neurologa


Secondary deficiencies and the possibility of supplementation with L-carnitine in neurologist practice
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu

DOI: 10.20966/chn.2016.51.382
Neurol Dziec 2016; 25, 51: 29-38
Pełen tekst artykułu PDF Wtórne niedobory i możliwości suplementacji L-karnityny w praktyce neurologaSTRESZCZENIE

W artykule omówiono najważniejsze przyczyny wtórnego niedoboru L-karnityny z jakimi najczęściej może się spotkać Neurolog i Neurolog Dziecięcy. Wyodrębnia się trzy typy niedoboru karnityny: pierwotny układowy niedobór L-karnityn, pierwotny miopatyczny niedobór L-karnityny oraz wtórny niedobór L-karnityny. W artykule szczegółowo opisano zalecenia dotyczące suplementacji L-karnityną u pacjentów chorych na padaczkę leczonych lekami przeciwpadaczkowymi lub stosujących dietę ketogenną. Ponadto dokonano porównania między pierwotnymi, a wtórnymi przyczynami niedoboru L-karnityny, a także przedstawiono rekomendacje dotyczące rozpoznawania niedoboru L-karnityny. Stosowanie L-karnityny jest bezpieczne i praktycznie nie daje działań niepożądanych. Dawka L-karnityny jest zależna od stanu klinicznego pacjenta oraz etiologii niedoboru L-karnityny.

Słowa kluczowe: L-karnityna, wtórny niedobór L-karnityny,kwas walproinowy, padaczka, dieta ketogenna


ABSTRACT

The goal of this article is to describe the most common causes of secondary deficiency of L-carnitine most likely encountered by neurologist and pediatric neurologist.There are three types of carnitine deficiency: primary systemic carnitine deficiency, primary myopathic carnitine deficiency and secondary carnitine deficiency. This article describes in detail the recommendations for supplementation with L-carnitine in patients with epilepsy treated with antiepileptic drugs or ketogenic diet. Furthermore, the comparison between primary and secondary L-carnitine deficiency was made, and resetting recommendation on the recognition of L-carnitine deficiency were presented as well. The use of L-carnitine is safe and practically there are no side effects. The dose of L-carnitine is dependent on the clinical condition of the patient and etiology of L-carnitine deficiency.

Key words: L-carnitine, secondary L-carnitine deficiency, valproid acid, epilepsy, ketogenic diet


Powrót
Najczęsciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Fliciński J
Artykuły aut.:Starczewska M
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Fliciński J
Artykuły aut.:Starczewska M
Artykuły aut.:Steinborn B

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych