Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Issue 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci


Therapeutic robots in neurorehabilitation of children
1Oddział Kliniczny Paraplegii z Pododdziałem Wybudzeń oraz Oddział Kliniczny Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
2 Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Neurol Dziec 2012; 21, 42: 59-64
Full text PDF Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieciSTRESZCZENIE

Wykorzystanie robotów terapeutycznych może stanowić nowoczesną metodę uzupełniającą dotychczasowe podejście w rehabilitacji neurologicznej dzieci, podwyższającą jej efektywność. Liczba badań w tym zakresie jest jednak ograniczona. W pracy przeprowadzono przegląd piśmiennictwa recenzowanych badań indeksowanych w głównych bazach danych, używając wyspecyfikowanych słów kluczowych oraz jednoznacznych kryteriów uwzględnienia i pominięcia. Dokonano syntezy reprezentatywnych pozycji piśmiennictwa oraz dyskusji w celu przedstawienia zakresu tematycznego oraz wagi aktualnych dowodów naukowych. Niezbędne są dalsze badania mające określić czynniki determinujące relację pacjent (dziecko)–robot terapeutyczny, jej siłę oraz wskazówki do praktyki klinicznej.

Słowa kluczowe: robotyka, rehabilitacja neurologiczna, robot terapeutyczny, dzieci, deficyt neurologiczny


ABSTRACT

The application of therapeutic robots may be perceived as the newest supplementary method within contemporary pediatric neurorehabilitation and can be related to its effectivness. However, the number of research in the area is limited. A rigorous research of literature reviews indexed in major databases was conducted using the specified keywords and explicit inclusion and exclusion criteria. Representative literature was synthesized and discussed to indicate the scope and weight of current evidence. More research is needed to establish important factors determining patient (child)-therapeutic robot relationship, the strength of this association and guidances to clinical practice.

Key words: robotics, neurorehabilitation, therapeutic robot, children, neurological deficit


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Mikołajewska E
Articles by:Mikołajewski D

PubMed
Articles by:Mikołajewska E
Articles by:Mikołajewski D

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych