Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 25/2016 Issue 51
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci i młodzieży


Fluency task utility in differential diagnosis of neurological disorders in children and adolescence
1Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2 Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Neurol Dziec 2012; 21, 42: 45-51
Full text PDF Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń
neurologicznych u dzieSTRESZCZENIE

Cel. Test fluencji słownej (TFS) jest jednym z bardziej rozpowszechnionych, a przy tym prostszych narzędzi diagnozy neuropsychologicznej. Liczba doniesień dotyczących wyników uzyskiwanych przez dzieci jest nadal niewielka w porównaniu z badaniami dorosłych. W przeprowadzonych badaniach starano się wykazać użyteczność TFS w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych. Materiał i metody. Badaniami objęto 322 dzieci diagnozowanych z rozmaitych powodów (padaczki P, n = 154 osoby; migreny M, n = 41 osób; tików T, n = 36 osób; napięciowych bólów głowy NBG, n = 91 osób) w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Grupę kontrolną (K) stanowiło 127 dzieci bez schorzeń neurologicznych i trudności szkolnych, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów, dobranych do grupy klinicznej pod względem wieku i płci. Poza ilościowymi wskaźnikami TFS uwzględniono również parametry strategii łączenia i kojarzenia (CL, clustering) słów w określone grupy oraz zdolności tzw. przełączania się (SW, switching) między kategoriami. Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały, że dzieci z grupy kontrolnej podały więcej słów w obu kategoriach w porównaniu do dzieci z grup klinicznych, które zadanie to wykonały podobnie. Jednocześnie grupy kliniczne uzyskały niższe parametry CL i SW. Wnioski. Test fluencji słownej interpretowany z uwzględnieniem parametrów jakościowych, takich jak CL i SW, stanowi bardzo użyteczne narzędzie przesiewowe w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci.

Słowa kluczowe: fluencja słowna, zaburzenia neurologiczne, dzieci, diagnoza neuropsychologiczna


ABSTRACT

Objective. The verbal fluency test (VFT) is one of the most common, yet simple diagnostic tools. Number of reports on the performance of the children is still small in comparison with the studies of adults. The main objective of this study is to demonstrate the usefulness of VFT in the differential diagnosis of neurological disorders. Materials and methods. The study included 322 children diagnosed with various neurological disorders in the Department of Developmental Neurology at Poznan University of Medical Studies. The control group (CO) consisted of 127 children without neurological disorders and difficulties attending primary, middle or high school selected in terms of age and gender. Letter (“K”) and semantic (“animal”) fluency tests were administered to patients with an epilepsy (EP; n = 154), tension headache (TH; n = 91), migraine (M; n = 41), tics (T; n = 33), and the matched control group (CO; n = 127). Tests measuring the working memory, naming/lexical retrieval, and semantic knowledge were also obtained. Results. In terms of total number of words produced the controls were superior to the EP, M and T subjects who performed similarly. A similar trend was found in relation to switching and clustering scores. TH patients performed similar to the CO group on semantic fluency, but were relatively impaired to controls on all phonemic fluency variables (i.e., total words produced, clustering, switching). Conclusions. Discriminant analysis revealed that the combination of phonemic and semantic fluency may be particularly useful in differentiating healthy children from those with neurological disorders.

Key words: verbal fluency, neurological disorders, children, neuropsychological assessment


Powrót
Most downloaded
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Biechowska D
Articles by:Kaczmarek I
Articles by:Witkowska M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Biechowska D
Articles by:Kaczmarek I
Articles by:Witkowska M
Articles by:Steinborn B

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych