Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dzieci臋ca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 25/2016 Nr 51
ok艂adka czasopisma Child Neurology
powi臋kszenie ok艂adki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECI臉CA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurolog贸w Dzieci臋cych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
P贸艂rocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego: 11
Index Copernicus: 80,00

Koagulopatie oraz zaburzenia immunologiczne jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego m贸zgu u dzieci


The coagulopathies and immunological disturbances as risk factors of ischemic stroke in children
Katedra i Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego 艢l膮skiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. E. Marsza艂


Neurol Dziec 2004; 13, 26: 15-22STRESZCZENIE

Udar niedokrwienny m贸zgu u dzieci jest chorob膮 wyst臋puj膮c膮 rzadko, bo z cz臋sto艣ci膮 0,63/10 000/rok. Jednak偶e jego nast臋pstwa, to jest zaburzenia motoryki oraz mowy, pogorszenie funkcjonowania intelektualnego oraz napady padaczkowe, odgrywaj膮 istotn膮 rol臋 w rozwoju i dalszym 偶yciu dziecka po przebytym ostrym niedokrwieniu OUN. Dlatego tak istotne jest d膮偶enie do wykrycia czynnik贸w ryzyka udarem oraz jego ewentualnym nawrotem u ka偶dego chorego. Opr贸cz znaczenia niekwestionowanych, „klasycznych” czynnik贸w ryzyka coraz cz臋艣ciej podnoszona jest rola zaburze艅 metabolicznych i immunologicznych. Celem badania by艂a ocena aktywno艣ci bia艂ek pe艂ni膮cych rol臋 naturalnych antykoagulant贸w (bia艂ko C, bia艂ko S, antytrombina III), APCR, st臋偶enia fi brynogenu oraz przeciwcia艂 antyfosfolipidowych w grupie dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym m贸zgu oraz w grupie kontrolnej, a nast臋pnie ustalenie, kt贸re spo艣r贸d ocenianych parametr贸w wi膮偶膮 si臋 z najwi臋kszym zagro偶eniem wyst膮pienia udaru niedokrwiennego m贸zgu u dzieci. Badaniem obj臋to 38 dzieci (16 dziewczynek, 22 ch艂opc贸w) po przebytym udarze niedokrwiennym m贸zgu. W ka偶dym przypadku przeprowadzono wnikliwy wywiad, badanie fi zykalne i neurologiczne, a tak偶e neuroobrazowanie morfologiczne i czynno艣ciowe. Ponadto dokonano oceny st臋偶e艅 / aktywno艣ci: fi brynogenu, przeciwcia艂 antyfosfolipidowych (LA, aCL w klasach IgM i IgG), bia艂ka C, bia艂ka S, antytrombiny III, APCR. Grup臋 por贸wnawcz膮 stanowi艂o 38 dzieci nieobci膮偶onych chorobami naczyniowymi OUN, odpowiadaj膮cych pacjentom z grupy badanej pod wzgl臋dem wieku i p艂ci. R贸偶nice znamienne statystycznie stwierdzono pomi臋dzy obu grupami w zakresie st臋偶e艅: APCR, aCL w klasie IgG oraz aPTT.

S硂wa kluczowe: udar niedokrwienny m贸zgu, dzieci, fi brynogen, przeciwcia艂a antyfosfolipidowe, bia艂ko C, bia艂ko S, antytrombina III, APCR


ABSTRACT

Ischemic stroke is rather rare condition in children. It occurs with the frequency of 0.63/100,000/ year. After that the consequences of stroke, like motor disturbances, speach problems, developmental delay and epileptic seizures, are signifi cant for the child’s future life. This is why the attempt to establish risk factors of stroke and its potential reccurrence in every patient is so important. In spite of ”classical” risk factors, like inherited and acquired heart diseases or infections as well as biochemical and immunological disturbances, e.g. defi ciences of protein C, protein S, antithrombin III, APCR, hyperfi brinogenemia and PAPS are considered. The aim of the study was evaluation of activity of protein C, protein S, antithrombin III, APCR and concentration of fi brinogen, LA, aCL both IgG and IgM classes in children who underwent ischemic stroke and comparison of the data with the group of healthy children. The examination was conducted in 38 children (16 girls and 22 boys). The personal medical history profi le concerning the actual illness and studying the occurrence of cerebrovascular diseases in patient’s family was created for each patient. Physical and neurological examination, and neuroimaging were performed in each case. Moreover, the examination of blood serum concentration / activity of: fi brinogen, LA, aCL ( IgM, IgG), APCR, protein C, protein S, antithrombin III and APCR was performed. The control group consisted of 38 healthy children of similiar age. Statistically signifi cant differences between both examined and control groups have been proved in the concentration of aCL IgG class, aPTT, APCR.

Key words: ischemic stroke, children, fi brinogen, antiphospholipid antobodies, protein C, protein S, antithrombin III, APCR


Najcz臋sciej pobierane
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w m贸zgowym pora偶eniu dzieci臋cym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spe艂ni艂y pok艂adane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Aktualne podej艣cie do rehabilitacji dzieci z m贸zgowym pora偶eniem dzieci臋cym
Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60


Narz臋dzia artyku艂u
Manager cytowa艅
Format:

Scholar Google
Artyku艂y aut.:Kopyta I
Artyku艂y aut.:Marsza艂 E

PubMed
Artyku艂y aut.:Kopyta I
Artyku艂y aut.:Marsza艂 E

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurolog贸w Dzieci臋cych