Neurologia Dziecięca
NEUROLOGIA DZIECIĘCA
Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
PL ISSN 1230-3690
PÓŁROCZNIK
Czasopismo indeksowane/Indexed in: Index Copernicus/KBN


CHILD NEUROLOGY
Journal of the Polish Society of Child Neurolgists

KOMITET REDAKCYJNY (EDITORIAL BOARD)

Redaktor naczelny - Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn (Poznań)
Zastępca redaktora - prof. dr hab. med. Janusz Wendorff (Łódź)
Sekretarz naukowy - dr med. Anna Winczewska-Wiktor (Poznań)
Sekretarz redakcji - mgr Bogna Malendowicz-Major (Poznań)
Członkowie:
- prof. nadzw. dr hab. Dorota Dunin-Wąsowicz (Warszawa)
- prof. dr hab. med. Wojciech Kułak (Białystok)
- dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)
- prof. dr hab. med. Wojciech Służewski (Poznań)

KOMITET NAUKOWY (SCIENTIFIC BOARD)
Prof. Hugo A.Arroyo (Buenos Aires,Argentyna), prof. Oliviero Bruni (Rzym, Włochy), prof. Huseyin Caksen (Konya, Turcja), prof. Paolo Curatolo (Rzym, Włochy), prof. dr hab. med. Jagna Czochańska (Warszawa), prof. dr hab. Anna Fidziańska (Warszawa), prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz (Poznań), prof. dr hab. Grażyna Hnatyszyn (Szczecin), prof. UM dr hab. med. Marek Jóźwiak (Poznań), prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak (Warszawa), prof. Sanjeev V. Kothare MD (New York, NY, USA), prof. dr hab. Katarzyna Kotulska (Warszawa), prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk (Lublin), prof. Tobias Loddenkemper MD (Boston, MA, USA), prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak (Warszawa), prof. dr hab. Roman Michałowicz (Warszawa), prof. dr hab. Janusz Nowotny (Katowice), prof. Raili Riikonen (Kuopio,Finlandia), prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski (Warszawa), prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj (Łódź), prof. Matti Sillanpää MD PhD (Turku, Finlandia), prof. dr hab. Wojciech Sobaniec (Białystok), prof. Ulrich Stephani (Kilonia, Niemcy), doc. dr hab. Katarzyna Szelożyńska (Gdańsk),

Copyright2007 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych. "Neurologia Dziecięca" jest półrocznikiem ukazującym się w czerwcu i grudniu.

ADRES REDAKCJI
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

ADRES INTERNETOWY I E-MAIL
http: www.ptnd.pl/nd, e-mail: neurdziec[at]ump.edu.pl
tel. +48 061 869 12 55; fax: + 48 061 869 15 53

[Powrót]