Neurologia Dziecięca, Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Vol. 23/2014 Nr 46


Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3
Index Copernicus: 4,06
Aktualne wydanie:

Neurologia Dziecięca Vol. 23/2014 Nr 46


ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
New antiepileptic drugs in pediatric epilepsy – did they fulfill the expectation?
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Streszczenie  |  Cały tekst

PRACE ORYGINALNE
Surgical treatment of pediatric moyamoya disease: own experience and review of the literature
Leczenie operacyjne choroby moyamoya u dzieci. Do¶wiadczenia własne i przegl±d pi¶miennictwa
Paweł Daszkiewicz, Marcin Roszkowski, Elżbieta Jurkiewicz
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 21-26
Streszczenie  |  Cały tekst

Body posture defects and mean sway X and mean sway Y in girls and boys of school age
Wady postawy ciała a ¶rednie odchylenie X i ¶rednie odchylenie Y u dziewcz±t i chłopców w wieku szkolnym
Jacek Wilczyński
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 27-33
Streszczenie  |  Cały tekst

PRACE POGLˇDOWE
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Functional classification systems in cerebral palsy – Communication Function Classification System
Agata Michalska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Streszczenie  |  Cały tekst

Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2
The new classification of International Headache Society. The d ifferences and similarities between the ICHD-3 beta and the ICHD-2
Jędrzej Fliciński, Marcin Żarowski, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 39-44
Streszczenie  |  Cały tekst

PRACE KAZUISTYCZNE
Udar móżdżku w populacji dziecięcej – opisy przypadków
Cerebellar stroke in children – cases reports
Ilona Kopyta, Sylwia Sałaj, Anna Januszewska, Anna Balcerzyk, Iwona Żak
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 45-49
Streszczenie  |  Cały tekst


Wszystkie wydania:
Vol. 10/2001 - Vol. 23/2014


"NEUROLOGIA DZIECIĘCA" jest półrocznikiem ukazuj±cym się w czerwcu i grudniu.Najczęsciej pobierane
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 39-44

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych