Neurologia Dziecięca
Ankieta
Uwaga: numer konta do wpłat składek członkowskich PTND i opłat za prenumeratę: 48 1750 1019 0000 0000 1308 3215
1. Jestem członkiem PTND  
2. Chcę wstąpić do PTND  
3. Jestem prenumeratorem NDz  
 
W przypadku opcji 1 lub 2 należy wypełnic wszystkie pola ankiety.
Jeśli zaznaczasz tylko opcję 3, wypełnij jedynie pola oznaczone gwiazdką *
.
 
Imię*
Nazwisko *
Stopień i tytuł naukowy *
Specjalność zawodowa
Posiadam spec. z neurologii dziecięcej TAK*      NIE *
Oddział regionalny PTND ( nie wypełniają osoby chcące zostać członkiem PTND).
 
Adres domowy:  (jest adresem wysyłkowym "NDz").
ul./Al./Pl./Os.: *
Kod pocztowy i miasto: * *
Kraj: *
 
Miejsce pracy:
 
Adres miejsca pracy:
ul./Al./Pl./Os.:
Kod pocztowy i miasto:
Kraj:
 
Tel. kontaktowy:
e-mail:
 
*     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Redakcję Neurologii Dziecięcej z siedzibą w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, w celu statutowej działalności PTND oraz obsługi prenumeraty. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich zmiany (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Danych Osobowych Dz.U.nr 133)
 
Przepisz kod:

Uwaga: numer konta do wpłat składek członkowskich PTND i opłat za prenumeratę: 48 1750 1019 0000 0000 1308 3215
Szanowni Państwo,
Koleżanki / Koledzy

Z początkiem roku 2011 Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych wprowadziło zmiany w sposobie regulowania składek członkowskich oraz opłat za prenumeratę naszego czasopisma "Neurologia Dziecięca". Cena rocznej prenumeraty dla w 2013 roku wynosi 40 zł dla indywidualnego odbiorcy oraz 50 zł dla bibliotek i instytucji. Członkowie PTND w dalszym ciągu będą otrzymywać pismo w ramach składek członkowskich. Składka członkowska wynosi - 70 zł, dla członków emerytów - 40 zł.

Począwszy od 2011 roku składki członkowskie wnosić będziemy nie jak dotychczas do skarbników w swoich oddziałach regionalnych ale bezpośrednio na specjalne konto PTND w terminie do 31 marca każdego roku.

Warunkiem otrzymania "Neurologii Dziecięcej" będzie odesłanie wypełnionej ankiety na adres Wydawcy lub wypełnienie jej na stronach internetowych PTND.

Zmiany te wynikają z potrzeb organizacyjnych PTND oraz konieczności racjonalizacji kosztów wydawniczych "Neurologii Dziecięcej".

Zapewniamy, iż zgromadzone dane osobowe będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykorzystywane wyłącznie w celu statutowej działalności PTND oraz obsługi prenumeraty.


Przewodnicząca ZG PTND
Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Sekretarz Naukowy Redakcji Neurologii Dziecięcej
Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor